Post #16264 - 31/10/2017 06:42:36

Đăng Banner miễn phí cho các thành viên đăng ký tham gia

Xin chào Member Giare24h.net!

Sàn giao dịch giare24h.net đang trong quá trình hoàn thiện hơn, nay Ad mở topic đăng ký nhận yêu cầu miễn phí đặt quảng cáo banner trên website từ các thành viên.

Về Banner: 
Các bạn cung cấp hình ảnh banner sản phẩm và đường dẫn về link website.

Về Gian hàng ưu tiên(Sticky):
Cung cấp thông tin Username, chủ đề bài viết.

Gửi đến địa chỉ [email protected]. Admin sẽ duyệt chủ đề bán hàng của các bạn và sẽ được sắp xếp vị trí chúng trên sàn giao dịch.

Thân!!!