Post #48314 - 07/03/2022 08:50:07

Re: Bánh răng ăn khớp trong, Bơm piston hướng trục, Bơm piston thủy lực, Cấu tạo bơm thủy lực, Bơm thủy lực máy xúc

Bơm bánh răng ăn khớp ngoài motor có đắt không?Bơm bánh răng ăn khớp ngoài motor có đắt không?