Post #13167 - 14/10/2017 04:48:25

Cần bán xác ipod touch gen 5


Cần bán xác ipod touch gen 5Cần bán xác ipod touch gen 5 - 1Cần bán xác ipod touch gen 5 - 2
Bán xác như hình cắm vào máy tính vẫn nhận bình thường ai lấy linh kiện lh: 0903669996