Post #12695 - 12/10/2017 07:31:44

Chuyên bán mô hình các loại - Mô hình thuyền buồm bằng đồng


Xem thêm sản phẩm khác tại đây: https://muare.vn/threads/26/ban-mo-...am-kilo-636-mv-sam-2-phao-cao-xa-37m.3374695/

1/ Loại to : Kích thước: 545×220×435mm giá 6,5tr

Chuyên bán mô hình các loại - Mô hình thuyền buồm bằng đồngChuyên bán mô hình các loại - Mô hình thuyền buồm bằng đồng - 1

Loại trung Kích thước: 350×150×290mm giá 3,2tr
Chuyên bán mô hình các loại - Mô hình thuyền buồm bằng đồng - 2Chuyên bán mô hình các loại - Mô hình thuyền buồm bằng đồng - 3Chuyên bán mô hình các loại - Mô hình thuyền buồm bằng đồng - 4Chuyên bán mô hình các loại - Mô hình thuyền buồm bằng đồng - 5Chuyên bán mô hình các loại - Mô hình thuyền buồm bằng đồng - 6

3/ Loại nhỏ kích thước: 240×140×225mm giá 1.Chuyên bán mô hình các loại - Mô hình thuyền buồm bằng đồng - 7Chuyên bán mô hình các loại - Mô hình thuyền buồm bằng đồng - 8Chuyên bán mô hình các loại - Mô hình thuyền buồm bằng đồng - 9Chuyên bán mô hình các loại - Mô hình thuyền buồm bằng đồng - 10Chuyên bán mô hình các loại - Mô hình thuyền buồm bằng đồng - 116tr