Post #788 - 10/09/2017 06:15:54

Không xài bán Kindle Fire 7 2017


sold. Thanks mọi người quan tâm !