Post #12703 - 12/10/2017 07:32:16

máy game playstation 2, mới 97%


máy mình bán bao đoc cac đĩa game, mắt đọc mạnh .
tay cầm .
1 cuc save
giay av
giây nguồn.
vì nay dòng nội địa nên rất bên ve chất lượng
dt 01678888908.
lê văn việt q9
máy game playstation 2, mới 97%