Post #3400 - 10/09/2017 11:45:33

Máy bay ném bom B-2A Spirit 1/200


Máy bay ném bom (Mỹ) Amer

- B-2A Spirit 1/200

Chất liệu: Hợp kim. Giá 370,000đ

Kich thước SP: 27,5 cm, 11,5cm

- Cửa hàng Facebook

https://www.facebook.com/pg/otomohinhtinh/shop/?ref=page_internal

- Liên hệ : Anh Khanh 0946661266

- web- http://otomohinhtinh.com/
Máy bay Tiêm kích (Mỹ)

-A-10 1/100
Chất liệu: Hợp kim. Giá 389,000đ

Kich thước SP: 16,5 cm, 17,5cm

- Cửa hàng Facebook

https://www.facebook.com/pg/otomohinhtinh/shop/?ref=page_internal

- Liên hệ : Anh Khanh 0946661266

- web- http://otomohinhtinh.com/

Máy bay ném bom  B-2A Spirit 1/200

Máy bay ném bom  B-2A Spirit 1/200 - 1

Máy bay ném bom  B-2A Spirit 1/200 - 2


Máy bay ném bom (Mỹ)

- Marauder B-26 1/100

Chất liệu: Hợp kim. Giá 280,000đ

Kich thước SP: 16 cm, 13,5cm

- Cửa hàng Facebook

https://www.facebook.com/pg/otomohinhtinh/shop/?ref=page_internal

- Liên hệ : Anh Khanh 0946661266

- web- http://otomohinhtinh.com/

Máy bay ném bom  B-2A Spirit 1/200 - 3

Máy bay ném bom  B-2A Spirit 1/200 - 4


Máy bay chiến đấu (Anh)

- Tornado 1/100

Chất liệu: Hợp kim. Giá 330,000đ

Kich thước SP: 18cm, 12,5cm

- Cửa hàng Facebook

https://www.facebook.com/pg/otomohinhtinh/shop/?ref=page_internal

- Liên hệ : Anh Khanh 0946661266

- web- http://otomohinhtinh.com/

Máy bay ném bom  B-2A Spirit 1/200 - 5

Máy bay ném bom  B-2A Spirit 1/200 - 6


Máy bay chiến đấu (Liên Xô)

- MIG 29 1/100

Chất liệu: Hợp kim. Giá 330,000đ

Kich thước SP: 17,5cm, 8,5cm

- Cửa hàng Facebook

https://www.facebook.com/pg/otomohinhtinh/shop/?ref=page_internal

- Liên hệ : Anh Khanh 0946661266

- web- http://otomohinhtinh.com/

Máy bay ném bom  B-2A Spirit 1/200 - 7

Máy bay ném bom  B-2A Spirit 1/200 - 8