Post #2515 - 10/09/2017 10:31:52

Phân Phối Sỉ&Lẻ Máy Lạnh Cũ Daikin, Toshiba, Panasonic-Hàng Nhật


Phân Phối Sỉ&Lẻ Máy Lạnh Cũ Daikin, Toshiba, Panasonic-Hàng Nhật


Update hàng tháng 7/2017


NHẬN LẮP ĐẶT TẤT CẢ CÁC QUẬN HUYỆN Ở TP HCM ,BÌNH DƯƠNG,BIÊN HOÀ,LONG AN,TÂY NINH....vv

Thu mua máy lạnh cũ giá cao ở khu vực TP.HCM
3/ Máy lạnh Inverter DAIKIN đời 2012 AutoClear gas 410 ( hàng hiếm ) ( Anh / Chị lưu ý là bên mình có bao cục chuyển điện 220v --> 100v nha , nhiều topic khác k có )
+ INVERTER 1.0 Ngựa => 6.500.000
+ INVERTER 1.5 Ngựa => 7.000.000
+ INVERTER 2.0 Ngựa => 8.500.000

- Bao công lắp đặt và 3m ống đồng
- Tặng biến áp 220v -- 110v
- Máy zin ,block zin
- Tiết kiệm 50% điện
- Bảo hành máy 2 năm ,máy nén được bảo hành 4 năm

Phân Phối Sỉ&Lẻ Máy Lạnh Cũ Daikin, Toshiba, Panasonic-Hàng Nhật - 1Phân Phối Sỉ&Lẻ Máy Lạnh Cũ Daikin, Toshiba, Panasonic-Hàng Nhật - 2

4/ Máy lạnh Inverter DAIKIN đời 2009 AutoClear Plasma gas 410 ( hàng độc )( Anh / Chị lưu ý là bên mình có bao cục chuyển điện 220v --> 100v nha , nhiều topic khác k có )
+ INVERTER 1.0 Ngựa => 6.500.000
+ INVERTER 1.5 Ngựa => 7.200.000
+ INVERTER 2.0 Ngựa => 9.700.000

- Bao công lắp đặt và 3m ống đồng
- Tặng biến áp 220v -- 110v
- Máy zin ,block zin
- Tiết kiệm 50% điện
- Bảo hành máy 2 năm ,máy nén được bảo hành 4 năm

Phân Phối Sỉ&Lẻ Máy Lạnh Cũ Daikin, Toshiba, Panasonic-Hàng Nhật - 3
5/ Máy lạnh Inverter DAIKIN đời 2009 AutoClear Plasma gas 410 ( hàng độc ) ( Anh / Chị lưu ý là bên mình có bao cục chuyển điện 220v --> 100v nha , nhiều topic khác k có )
+ INVERTER 1.0 Ngựa => 6.500.000
+ INVERTER 1.5 Ngựa => 7.200.000
+ INVERTER 2.0 Ngựa => 9.500.000

- Bao công lắp đặt và 3m ống đồng
- Tặng biến áp 220v -- 110v
- Máy zin ,block zin
- Tiết kiệm 50% điện
- Bảo hành máy 2 năm ,máy nén được bảo hành 4 năm

Phân Phối Sỉ&Lẻ Máy Lạnh Cũ Daikin, Toshiba, Panasonic-Hàng Nhật - 47/ Máy lạnh INVERTER MITSUBISHI 2013 gas 410 ( Anh / Chị lưu ý là bên mình có bao cục chuyển điện 220v --> 100v nha , nhiều topic khác k có )

+ INVERTER 1.0 Ngựa => Giá 5.800.000
+ INVERTER 1.5 Ngựa => Giá 6.300.000

+ INVERTER 2.0 Ngựa => Giá 8.300.000
-Tất nhiên là Máy zin , block zin :sweet_kiss:
- Inverter Tiết kiệm điện 50%
- Bao công lắp đặt và 3m ống đồng
- Tặng biến áp bảo hành 02 năm
- Bảo hành máy 2 năm ,máy nén được bảo hành 4 năm
Phân Phối Sỉ&Lẻ Máy Lạnh Cũ Daikin, Toshiba, Panasonic-Hàng Nhật - 5

8/ Máy lạnh Inverter DAIKIN đời 2010 -- 2012 có plasma khử mùi diệt khuẩn gas 410 ( Anh / Chị lưu ý là bên mình có bao cục chuyển điện 220v --> 100v nha , nhiều topic khác k có )
+ INVERTER 1.0 Ngựa =>6. 000.000
+ INVERTER 1.5 Ngựa => 6.500.000
+ INVERTER 2.0 Ngựa => 8.500.000

- Bao công lắp đặt và 3m ống đồng
- Tặng biến áp 220v -- 110v
- Máy zin ,block zin
- Tiết kiệm 50% điện
- Bảo hành máy 2 năm ,máy nén được bảo hành 4 năm

Phân Phối Sỉ&Lẻ Máy Lạnh Cũ Daikin, Toshiba, Panasonic-Hàng Nhật - 6


9/ Máy lạnh Inverter Toshiba đời 2011 gas 410 ( Anh / Chị lưu ý là bên mình có bao cục chuyển điện 220v --> 100v nha , nhiều topic khác k có )
+ INVERTER 1.0 Ngựa => 6.000.000
+ INVERTER 1.5 Ngựa => 6.500.000
+ INVERTER 2.0 Ngựa => 8.200.000

- Bao công lắp đặt và 3m ống đồng
- Tặng biến áp 220v -- 110v
- Máy zin ,block zin
- Tiết kiệm 50% điện
- Bảo hành máy 2 năm ,máy nén được bảo hành 4 năm

Phân Phối Sỉ&Lẻ Máy Lạnh Cũ Daikin, Toshiba, Panasonic-Hàng Nhật - 7
10 / Máy lạnh Inverter Toshiba đời 2012 gas 410 ( Anh / Chị lưu ý là bên mình có bao cục chuyển điện 220v --> 100v nha , nhiều topic khác k có )
+ INVERTER 1.0 Ngựa => 6.300.000
+ INVERTER 1.5 Ngựa => 6.800.000
+ INVERTER 2.0 Ngựa => 8.700.000

- Bao công lắp đặt và 3m ống đồng
- Tặng biến áp 220v -- 110v
- Máy zin ,block zin
- Tiết kiệm 50% điện
- Bảo hành máy 2 năm ,máy nén được bảo hành 4 năm

Phân Phối Sỉ&Lẻ Máy Lạnh Cũ Daikin, Toshiba, Panasonic-Hàng Nhật - 8

11/ Máy lạnh Inverter TOSHIBA gas 410
( Anh / Chị lưu ý là bên mình có bao cục chuyển điện 220v --> 100v nha , nhiều topic khác k có )

+ INVERTER 1.0 Ngựa => 5.500.000
+ INVERTER 1.5 Ngựa => 6.000.000
+ INVERTER 2.0 Ngựa => 7.500.000

- Bao công lắp đặt và 3m ống đồng
- Tặng biến áp 220v -- 110v
- Máy zin ,block zin
- Tiết kiệm 50% điện
- Bảo hành máy 2 năm ,máy nén được bảo hành 4 năm


12/ Máy lạnh Inverter DAIKIN gas 410 ( Anh / Chị lưu ý là bên mình có bao cục chuyển điện 220v --> 100v nha , nhiều topic khác k có )

+ INVERTER 1.0 Ngựa => 5.800.000
+ INVERTER 1.5 Ngựa => 6.300.000
+ INVERTER 2.0 Ngựa => 8.300.000

- Bao công lắp đặt và 3m ống đồng
- Tặng biến áp 220v -- 110v
- Máy zin ,block zin
- Tiết kiệm 50% điện
- Bảo hành máy 2 năm ,máy nén được bảo hành 4 năm

Phân Phối Sỉ&Lẻ Máy Lạnh Cũ Daikin, Toshiba, Panasonic-Hàng Nhật - 9Phân Phối Sỉ&Lẻ Máy Lạnh Cũ Daikin, Toshiba, Panasonic-Hàng Nhật - 10

13/ Máy lạnh Inverter DAIKIN gas 410
( Anh / Chị lưu ý là bên mình có bao cục chuyển điện 220v --> 100v nha , nhiều topic khác k có )
+ INVERTER 1.0 Ngựa => 5.500.000
+ INVERTER 1.5 Ngựa => 6.000.000
+ INVERTER 2.0 Ngựa => 8.000.000

- Bao công lắp đặt và 3m ống đồng
- Tặng biến áp 220v -- 110v
- Máy zin ,block zin
- Tiết kiệm 50% điện
- Bảo hành máy 2 năm ,máy nén được bảo hành 4 năm

Phân Phối Sỉ&Lẻ Máy Lạnh Cũ Daikin, Toshiba, Panasonic-Hàng Nhật - 11


15/ Máy lạnh TOSHIBA Inverter gas 410 có plasma ion
( Anh / Chị lưu ý là bên mình có bao cục chuyển điện 220v --> 100v nha , nhiều topic khác k có )

+ Inverter 1.0 Ngựa => 6.500.000
+ Inverter 1.5 Ngựa => 7.000.000
+ Inverter 2.0 Ngựa => 9.000.000

- Bao công lắp đặt và 3m ống đồng
- Tặng biến áp bảo hành 02 năm
- Máy zin ,block zin
- Tiết kiệm 50% điện
-
Bảo hành máy 2 năm ,máy nén được bảo hành 4 năm

Phân Phối Sỉ&Lẻ Máy Lạnh Cũ Daikin, Toshiba, Panasonic-Hàng Nhật - 12

18/ Máy lạnh Inverter SHARP (1 Ngựa và 1.5 Ngựa) gas 410 ( Anh / Chị lưu ý là bên mình có bao cục chuyển điện 220v --> 100v nha , nhiều topic khác k có )
+ Inverter 1.0 Ngựa => 5.000.000
+ Inverter 1.5 Ngựa => 5.500.000
+ Inverter 2.0 Ngựa => 7.000.000

- Bao công lắp đặt và 3m ống đồng
- Tặng biến áp bảo hành 02 năm
- Máy zin ,block zin
- Tiết kiệm 50% điện
- Bảo hành máy 2 năm ,máy nén được bảo hành 4 năm


Phân Phối Sỉ&Lẻ Máy Lạnh Cũ Daikin, Toshiba, Panasonic-Hàng Nhật - 13Phân Phối Sỉ&Lẻ Máy Lạnh Cũ Daikin, Toshiba, Panasonic-Hàng Nhật - 14

Phân Phối Sỉ&Lẻ Máy Lạnh Cũ Daikin, Toshiba, Panasonic-Hàng Nhật - 15


Bất kỳ loại Máy lạnh - Máy giặt - Tủ lạnh của chúng tôi bán ra đều dc bảo hành với chất lượng đảm bảo, uy tín và nhiệt tình.

Phân Phối Sỉ&Lẻ Máy Lạnh Cũ Daikin, Toshiba, Panasonic-Hàng Nhật - 16

Tiêu chí của chúng tôi là :
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - NHIỆT TÌNH - KHÔNG NGẠI XA