Joined: 22/03/2022

Post #50090 - 07/05/2022 03:06:10

Tuyển dụng C/O, tuyển dụng 2/O, tuyển dụng 3/O

Việc làm trên tàu cho các vị trí: Tuyển dụng C/Otuyển dụng 2/Otuyển dụng 3/O. Công việc ổn định, đảm bảo lương cao cho người lao động.

Việc làm trên tàu: Tuyển dụng Capttuyển dụng C/Otuyển dụng 2/Otuyển dụng 3/O. Công việc ổn định, đảm bảo lương cao cho người lao động.

Vậy các chức danh về Capt, C/O, 2/O, 3/O là gì? Công việc yêu cầu thể và mức lương như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay thông tin tuyển dụng về các vị trí này như sau!

Tìm hiểu ngay thông tin tuyển dụng chi tiết về các vị trí này tại: Tuyển dụng C/O

#tuyển_dụng_capt, #tuyển_dụng_c/o, #tuyển_dụng_2/o, #tuyển_dụng_3/o,

 


Design by Giá rẻ 24h.