Post #30637 - 24/09/2020 10:01:28

Ruy băng màu Zebra ZXP3

Ruy băng màu Zebra ZXP3

Hãng: Zebra

Model: ZXP3

YMCKO 200Printer

Xuất xứ: USA

Thông tin liên hệ: Khanh Thinh 0912624889