Post #3873 - 12/09/2017 12:37:59

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh


In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh

Thông tin liên hệ:
Shop Cơn Bão Số audio
218 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trình, Q. 1, TP HCM
Điện thoại tư vấn - bán hàng: 0906.845.728 - 0908.225.534
Website: www.conbaoso.com

Dưới đây là các sản phẩm hiện đang có sẵn ở showroom Cơn Bão Số. Còn đối với những mặt hàng không có trong danh sách này, anh em có thể đặt hàng, Cơn Bão Số sẽ sắp xếp nhập về sớm nhất.DÂY LOA EAGLE-CABLE

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh - 1
Dây loa Eagle-Cable - Deluxe Silverline Transparent 2x4mm
Giá: 380,000/ mét
Xem thêm chi tiết, thông số kỹ thuật tại:http://conbaoso.com/Eagle_Cable_Deluxe_Silverline_Transparent_2x4mm

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh - 2
Dây loa Eagle-Cable - High Standard LS Silver Transparent 2x2.5mm
Giá: 190,000/ mét
Xem thêm chi tiết, thông số kỹ thuật tại:http://conbaoso.com/Eagle_Cable_High_Standard_LS_Silver_Transparent_2x2_5mm

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh - 3
Dây loa Eagle-Cable - High Standard LS Copper Transparent 2x1.5mm
Giá: 60,000/ mét
Xem thêm chi tiết, thông số kỹ thuật tại:http://conbaoso.com/Eagle_Cable_High_Standard_LS_Copper_Transparent_2x1_5mm


DÂY HDMI EAGLE-CABLE

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh - 4
Dây HDMI Eagle-Cable - Deluxe 1.5m
Giá: 990,000/ sợi
Xem thêm chi tiết, thông số kỹ thuật tại:http://conbaoso.com/Eagle_Cable_HDMI_Deluxe_1_5m

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh - 5
Dây HDMI Eagle-Cable - Deluxe 3m
Giá: 1,150,000/ sợi
Xem thêm chi tiết, thông số kỹ thuật tại: http://conbaoso.com/Eagle_Cable_HDMI_Deluxe_3m

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh - 6
Dây HDMI Eagle-Cable - Deluxe 15m
Giá: 7,090,000/ sợi
Xem thêm chi tiết, thông số kỹ thuật tại: http://conbaoso.com/Eagle_Cable_HDMI_Deluxe_15m


DÂY TÍN HIỆU EAGLE-CABLE

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh - 7
Dây 3.5mm <> RCA Eagle-Cable - Deluxe 1.6m
Giá: 640,000/ sợi
Xem thêm chi tiết, thông số kỹ thuật tại: http://conbaoso.com/Eagle_Cable_Deluxe_Mini_2RCA_1_6m

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh - 8
Dây 3.5mm <> RCA Eagle-Cable - Deluxe 3.2m
Giá: 740,000/ sợi
Xem thêm chi tiết, thông số kỹ thuật tại: http://conbaoso.com/Eagle_Cable_Deluxe_Mini_2RCA_3_2m

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh - 9
Dây RCA Eagle-Cable - Deluxe Stereo Audio 1.5m
Giá: 790,000/ cặp
Xem thêm chi tiết, thông số kỹ thuật tại: http://conbaoso.com/Eagle_Cable_Deluxe_Stereo_Audio_1_5m

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh - 10
Dây Sub Eagle-Cable - Deluxe Y Sub 3m
Giá: 700,000/ sợi
Xem thêm chi tiết, thông số kỹ thuật tại: http://conbaoso.com/Eagle_Cable_Deluxe_Y_Sub_3m

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh - 11
Dây Sub Eagle-Cable - Deluxe Y Sub 5m
Giá: 860,000/ sợi
Xem thêm chi tiết, thông số kỹ thuật tại: http://conbaoso.com/Eagle_Cable_Deluxe_Y_Sub_5m


PHỤ KIỆN EAGLE-CABLE

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh - 12
Bắp chuối Eagle-Cable - BFA Banana
Giá: 780,000/ bộ 4 cái
Xem thêm chi tiết, thông số kỹ thuật tại: http://conbaoso.com/Eagle_Cable_BFA_Banana_4Set


DÂY LOA IN-AKUSTIK

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh - 13
Dây loa In-Akustik - Referenz LS 803 2x3m BFA Banana
Giá: 18,230,000/ cặp
Xem thêm chi tiết, thông số kỹ thuật tại:http://conbaoso.com/inakustik_Speaker_Cable_Referenz_LS_803_2x3m_BFA_Banana_Single-Wire

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh - 14
Dây loa In-Akustik - Premium In Cognito
Giá: 100,000/ mét
Xem thêm chi tiết, thông số kỹ thuật tại:http://conbaoso.com/inakustik_Speaker_Cable_Premium_In_Cognito_2x1_5mm


PHỤ KIỆN IN-AKUSTIK

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh - 15
Bắp chuối In-Akustik - Exzellenz Banana BFA
Giá: 1,160,000/ bộ 4 cái
Xem thêm chi tiết, thông số kỹ thuật tại: http://conbaoso.com/inakustik_Accessories_Exzellenz_Banana_BFA

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh - 16
Chân chống rung In-Akustik - Exzellenz Bolide Absorbers
Giá: 1,770,000/ bộ 4 cái
Xem thêm chi tiết, thông số kỹ thuật tại:http://conbaoso.com/inakustik_Accessories_Exzellenz_Bolide_Absorbers

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh - 17
Chân chống rung In-Akustik - Premium Doublette
Giá: 840,000/ bộ 4 cái
Xem thêm chi tiết, thông số kỹ thuật tại: http://conbaoso.com/inakustik_Accessories_Premium_Doublette

In-Akustik Germany - dây loa, dây tín hiệu, phụ kiện âm thanh - 18
Jack đồng trục In-Akustik - Exzellenz RCA Plug
Giá: 95,000/ cáii
Xem thêm chi tiết, thông số kỹ thuật tại: http://conbaoso.com/inakustik_Accessories_Exzellenz_RCA_Plug