Post #33178 - 27/01/2021 12:45:03

Xả hàng kho về quê ăn tết ạ

Em gửi đến anh chị bảng giá chuẩn bên em ạ.

🍎12 PRO MAX
12 PM 128 Xanh LL - 29tr6
12 PM 128 Gold LL - 30tr9
12 PM 128 Đen LL - 30tr1
12 PM 128 Trắng LL - 31tr2
12 PM 128 Gold ZA - 30tr
12 PM 128 Xanh ZA - 29tr7
12 PM 128 Trắng ZA - 29tr8
12 PM 128 Đen ZA - 29tr4
12 PM 128 Gold VN -31tr6
12 PM 128 Đen VN - 31tr3
12 PM 128 Trắng VN - 32tr
12 PM 128 Xanh VN - 31tr4

12 PM 256 Xanh LL - 31tr7
12 PM 256 Gold LL - 32tr6
12 PM 256 Đen LL - 31tr6
12 PM 256 Trắng LL - 33tr3
12 PM 256 Đen LL - 31tr2 Act sim
12 PM 256 Đen LL - 30tr7 Act 01/01
12 PM 256 Xanh ZA - 32tr2
12 PM 256 Trắng ZA - 32tr
12 PM 256 Gold ZA - 32tr2
12 PM 256 Đen ZA - 32tr
12 PM 256 đen TBH VN . 31500 full box
12 PM 256 Xanh VN -32tr8
12 PM 256 Gold VN - 33tr3
12 PM 256 Trắng VN - 33tr3

12 PM 512 Xanh LL - 36tr3
12 PM 512 Gold LL - 37tr8
12 PM 512 Trắng LL - 36tr3
12 PM 512 Đen LL - 36r2
12 PM 512 Xanh LL - 35tr3 Act 20/12
12 PM 512 Đen LL - 35tr2 Act 05/01
12 PM 512 Trắng LL - 35tr8 Act 16/12

🍎12 Pro
12 Pro 128 Gold LL - 29tr4
12 Pro 128 Xanh LL -28tr4
12 Pro 128 Đen LL - 28tr4
12 Pro 128 Trắng LL -29tr3
12 Pro 128 Trắng LL - 28tr5 Act 15/12
12 Pro 128 Đen LL - 27tr3 Act 07/12
12 Pro 128 Gold ZA - 28tr
12 Pro 128 Xanh VN - 28tr3
12 Pro 128 Gold VN - 30tr3

12 Pro 256 Gold LL - 31tr5
12 Pro 256 Trắng LL - 31tr5
12 Pro 256 Đen LL - 30tr2
12 Pro 256 Xanh LL - 30tr3 Act Sim
12 Pro 256 Gold LL - 30tr6 Act sim
12 Pro 256 Xanh ZA - 30tr5
12 Pro 256 Gold ZA - 30tr7
12 Pro 256 Xanh VN - 30tr6

12 pro 512 đen LL. 31tr active rui.
12 Pro 512 Đen LL - 32tr1

🍎 12
12 - 64G Đỏ LL -20tr6
12 - 64G Trắng LL - 21tr1
12 - 64G Đen LL - 20tr1
12 - 64G Đen LL - 19tr2 Act 06/01
12 - 64G Đỏ LL - 19tr3 Act 23/12
12 - 64G Xanh LL - 19tr3 Act 04/11
12 - 64G Green ZA - 21tr8
12 - 64G Đỏ ZA - 20tr4
12 - 128 Đen LL - 21tr6

12 - 256 Đen LL - 21tr2 Act 21/12
12 - 256 Đỏ LL - 21tr7 Act 22/12

🍎 12 Mini
12 Mini - 64G Đỏ LL - 17tr8
12 Mini - 64G Xanh LL - 16tr7 Act 01/12
12 Mini - 64G Đỏ LL - 16tr7 Act 03/12
12 Mini - 64G Trắng LL - 17tr Act 18/12
12 Mini - 128 Đỏ LL - 19tr6
12 Mini - 128 Đen LL - 18tr6 Act 02/12
12 MiNi - 256 Xanh LL - 21tr8

🍎 11
11 - 64G Đen , Tím , Đỏ cao LL - 16tr3
11 - 128G Xanh , Đen , Đỏ cao LL - 17tr6
11 - 256 Xanh cao LL - 19tr4
11 - 64G Đen VN Lùn - 16tr1
11 - 64G Xanh , Trắng Lùn LL - 16tr3
11 - 64G Đen lùn LL - 16tr
11 - 128G Tím , Xanh Lùn LL - 17tr4

Xem thêm: https://thegioiapple.net/