Post #13157 - 14/10/2017 04:47:04

Xác sống ibm x201i cấn lcd


Xác sống ibm x201i cấn lcdXác sống ibm x201i cấn lcd - 1Cpu i3 370m, ram 2gb, hdd 120gb, pin cầm gần 1h
Mọi chức năng hoạt động tốt chỉ bị cấn màn lcd như hình !