Post #3379 - 10/09/2017 11:43:46

Xe điểu khiển Ford F150 1:10


Xe điểu khiển Ford F150 1:10

Để lâu không dùng nay dọn thấy bán
- Xe Ford F150 XLT 1:10

Mọi chức năng bình thường ( tới, lui, quẹo trái ok) chỉ có quẹo phải là không được
Không biết hư điều khiển hay... AE ai biết mua về sửa chữa độ chế...hoặc chạy vòng vòng chơi

Gồm: xe, pin, adapter, sách, hộp, điều khiển

Fix còn 420k
Xe điểu khiển Ford F150 1:10Xe điểu khiển Ford F150 1:10 - 1Xe điểu khiển Ford F150 1:10 - 2Xe điểu khiển Ford F150 1:10 - 3