Post #154 - 10/09/2017 01:51:34

Cpu Dell - HP - Lenovo Core I3 / I5 ...


1/ Case mini DELL Optilex 390
--Cpu: Core i3 2100
--Ram3: 4g
--Hdd: Sata 250g, Vga HD 2000 onbo, DVD
***Giá: 2,75Tr

2/ Case mini DELL Optilex 790
--Cpu: Core i5 2500s
--Ram3: 4g
--Hdd: Sata 250g, Vga HD 2000 onbo, DVD
***Giá: 3,25Tr

3/ Case mini DELL Optilex 3010
--Cpu: Core i3 3220
--Ram3: 4g
--Hdd: Sata 250g, Vga HD 3000 onbo, DVD
***Giá: 2,95Tr

4/ Case mini DELL Optilex 7010
--Cpu: Core i5 3470
--Ram3: 4g
--Hdd: Sata 250g, Vga HD 3000 onbo, DVD, Usb 3.0
***Giá: 3,8Tr

5/ Case mini DELL Optilex 9020
--Cpu: Core i3 4130
--Ram3: 4g
--Hdd: Sata 250, Vga HD 4000 onbo, DVD, Usb 3.0
***Giá: 4,2Tr

6/ Case mini DELL Optilex 9020
--Cpu: Core i5 4570
--Ram3: 4g
--Hdd: Sata 250, Vga HD 4000 onbo, DVD, Usb 3.0
***Giá: 5,4Tr
Cpu Dell - HP - Lenovo Core I3 / I5 ...7/ Case đứng DELL Optilex 790Mt
--Cpu: Core i5 2500s
--Ram3: 4g
--Hdd: Sata 250g, Vga HD 2000 onbo, DVD
***Giá: 3,65Tr
Cpu Dell - HP - Lenovo Core I3 / I5 ... - 1


8/- Case mini HP 6200
--Cpu: Core I3 2100
--Ram3: 4g
--Hdd: 250gb, Vga HD 2000, dvd
***Giá: 2,45Tr

9/- Case mini HP 6200
--Cpu: Core I5 2500s
--Ram3: 4g
--Hdd: 250gb, Vga HD 2000 , dvd
***Giá: 2,9Tr

10/- Case mini HP 8300
--Cpu: Core I5 3470
--Ram3: 4g
--Hdd: 250gb, Vga HD 2000, dvd, Usb 3.0
***Giá: 3,4Tr
Cpu Dell - HP - Lenovo Core I3 / I5 ... - 2


11/ Workstation Hp Z210sff
- CPU : Xeon E3 1265L (~ i7 2600s)
- Ram3 : 4g
- HDD : Sata 320g, Vga P3000
- Giá : 3,6Tr

12/ Workstation Hp Z220sff
- CPU : Core I5 3470
- Ram3 : 4g
- HDD : Sata 250g, VGA HD 1g onbo, Usb 3.0
- Giá : 3,65Tr

13/ Workstation Hp Z220sff
- CPU : Xeon E3 1240 V2
- Ram3 : 4g
- HDD : Sata 250g
- VGA : Pci-e Nvs 310 - 512m, Usb 3.0
- Giá : 4,8Tr
Cpu Dell - HP - Lenovo Core I3 / I5 ... - 3


14/- Case mini Lenovo M71e
--Cpu: Core I3 2100
--Ram3: 4g
--Hdd: Sata 250gb, Vga HD 2000, DVD
***Giá: 2,3Tr

15/- Case mini Lenovo M71e
--Cpu: Core I5 2500s
--Ram3: 4g
--Hdd: Sata 250gb, Vga HD 2000 , DVD
***Giá: 2,75Tr

16/- Case mini Lenovo M73
--Cpu: Core I5 4570
--Ram3: 4g
--Hdd: 250gb, Vga HD 2000 onbo, DVD, Usb 3.0
***giá: 4,88Tr
Cpu Dell - HP - Lenovo Core I3 / I5 ... - 417/- Case đứng Lenovo M71
--Cpu: Core I5 2500s
--Ram3: 4g
--Hdd: Sata 250gb, Vga HD 2000, DVD
***Giá: 2,95Tr

Cpu Dell - HP - Lenovo Core I3 / I5 ... - 5

- Case máy bộ bảo hành 3 tháng.

... Vi Tính Minh Khôi ...
- DC: Số T6 Hồng Lĩnh F15, Q10, TP Hcm (Cx Bắc Hải, gần Trường học Nguyễn Du)
- ĐT: 028.62646993, DĐ: 098.432.7777 gặp chị Vân
- DĐ: 098.3264.128 a Nghĩa