Post #3879 - 12/09/2017 12:38:15

Đèn sân khấu, Đèn pha về chai


Thanh lý đc 1 mớ này về bán cho người cần sử dụng, mình k rành nên bán sa cạ nha. 3 bóng mình bán 170k/1c, Đèn pha 100k, đèn trựơc 110k.Đèn sân khấu, Đèn pha về chaiĐèn sân khấu, Đèn pha về chai - 1Đèn sân khấu, Đèn pha về chai - 2Đèn sân khấu, Đèn pha về chai - 3Đèn sân khấu, Đèn pha về chai - 4Đèn sân khấu, Đèn pha về chai - 5