Post #52372 - 08/08/2022 11:12:15

Re: Bánh răng ăn khớp trong, Bơm piston hướng trục, Bơm piston thủy lực, Cấu tạo bơm thủy lực, Bơm thủy lực máy xúc

Bên có sửa chữa bơm piston loại áp cao không ạ?Bên có sửa chữa bơm piston loại áp cao không ạ?