Post #160 - 10/09/2017 01:51:39

thùng máy g4560 mới ráp 1 tháng new 99%


thanh lí thùng máy văn phòng new 99%(bh 35t)
main msi h110 m pro-vd plus (bh 35t)
cpu g4560(bh 35t)
ram kingtong 04gb/2400(bh 35t)
hdd 1t wd(bh 23t)
card wifi gắn trong tplink 781 ndthùng máy g4560 mới ráp 1 tháng new 99%thùng máy g4560 mới ráp 1 tháng new 99% - 1thùng máy g4560 mới ráp 1 tháng new 99% - 2thùng máy g4560 mới ráp 1 tháng new 99% - 3thùng máy g4560 mới ráp 1 tháng new 99% - 4
case segotep s2
nguon fsb 350 fan 12 (bh 23t)
nguyen bo thùng xop new 99%
tat cả còn bảo hành chính hãng