Post #3910 - 12/09/2017 12:39:36

CD SONY 337 ESD


CD sony 337ESD hàng zin nguyên bản , mắt đọc tốt không kén đĩa , nhận bài nhanh , máy đẹp xuất sắc , dện 100v 22w made in JapanCD SONY 337 ESDCD SONY 337 ESD - 1CD SONY 337 ESD - 2CD SONY 337 ESD - 3CD SONY 337 ESD - 4