Post #63130 - 18/03/2023 01:18:06

Dây tín hiệu 7x0.75 – cáp điều khiển RVVP và RVV

Dây tín hiệu 7x0.75 – cáp điều khiển RVVP và RVV

Thương hiệu của cáp: Altek Kabel

Số lõi: 7

+ Tiết diện lõi: 0.75 mm

+ Cách điện/Vỏ: PVC/PVC

+ Loại: Có giáp bảo vệ, chống nhiễu

+ Điện áp danh định: 300/500V

 

Cáp điều khiển bọc lưới chống nhiễu, quy cách:

+ Cáp điều khiển 2x0.5, 2x0.75, 2x1.0, 2x1.5

+ Cáp điều khiển 3x0.5, 3x0.75, 3x1.0, 3x1.5

+ Cáp điều khiển 4x0.5, 4x0.75, 4x1.0, 4x1.5

+ Cáp điều khiển 5x0.5, 5x0.75, 5x1.0, 5x1.5

+ Cáp điều khiển 6x0.5, 6x0.75, 6x1.0, 6x1.5

+ Cáp điều khiển 7x0.5, 7x0.75, 7x1.0, 7x1.5

+ Cáp điều khiển 8x0.5, 8x0.75, 8x1.0, 8x1.5

+ Cáp điều khiển 10x0.5, 10x0.75, 10x1.0, 10x1.5

+ Cáp điều khiển 12x0.5, 12x0.75, 12x1.0, 12x1.5

+ Cáp điều khiển 16x0.5, 16x0.75, 16x1.0, 16x1.5

+ Cáp điều khiển 20x0.5, 20x0.75, 20x1.0, 20x1.5

+ Cáp điều khiển 25x0.5, 25x0.75, 25x1.0, 25x1.5

+ Cáp điều khiển 30x0.5, 30x0.75, 30x1.0, 30x1.5

(SDT / Zalo) 0961.571.283 ( Ms. Trang)

Email: [email protected]

Từ khóa: Cáp điều khiển 7x0.75, cáp điều khiển có lưới, cáp tín hiệu chống nhiễu, cáp điều khiển rvvp, cáp điều khiển cvvs, cáp điều khiển Altek Kabel, cáp điều khiển rvv,