Post #33 - 06/09/2017 11:52:11

Hướng dẫn tạo bài đăng dành cho thành viên mới

Hướng dẫn cơ bản về đăng bài viết đơn giản.

  1. Đăng ký là thành viên mạng giao dịch giare24h tại đây.
  2.     Vào box chủ đề bạn đang theo chọn biểu tượng  như bên để tạo topic mới.
  3.     Biểu tượng trả lời,  trao đổi nội dung của topic.
  4.     Bạn là chủ nhân của topic hay post trả lời sẽ thấy các biểu tượng này.
  5.   "Edit" : Thay đổi nội dung của bài post hay tựa đề của Topic.
  6.  "quote" : là trích dẫn lại lời của người mình cần trả lời
  7.  "x" đây là biểu tượng xóa nội dung bài viết của bạn.
  8.    :  Trong trình soạn thảo, bạn có thể chèn ảnh từ link bên ngoài hoặc có thể upload từ máy tính lên server giare24h.net
  9.   : biểu tưởng chèn link, trước khi chèn bạn quét text bạn muốn có link để chuyển đi
  10. Ngoài ra các biểu tượng khác trong trình soạn thảo đơn giản, chắc các bạn cũng đã quen với nó nhiều rồi.
Last edited by Administrator 12 Thg9 2017 10:58