Post #2521 - 10/09/2017 10:32:17

Kim từ điển Nhật Sharp


Không có nhu cầu cần bán
Chuyên dùng cho AE học tiếng Nhật

Model: Sharp PW-G5000

- Tình trạng còn đẹp chán xem hình
- Mọi chức năng bình thường
- Màn hình cảm ứng màu, Có đèn nền màn hình nhỏ
- Màn hình không trầy
- Không lệch cảm ứng
- Âm thanh nghe rõ

Tính năng: http://www.sharp.co.jp/support/dictionary/product/pw-g5000.html

Giá: 2.2tr
Kim từ điển Nhật Sharp
Kim từ điển Nhật Sharp - 1 Kim từ điển Nhật Sharp - 2 Kim từ điển Nhật Sharp - 3 Kim từ điển Nhật Sharp - 4 Kim từ điển Nhật Sharp - 5 Kim từ điển Nhật Sharp - 6