Post #78658 - 18/09/2023 08:04:13

Những ngành nghề bị cấm kinh doanh hiện nay

Trước khi thành lập công ty, quý khách nên tìm hiểu về ngành nghề đăng ký kinh doanh. Các ngành nghề bị cấm kinh doanh hiện nay là những ngành nào? Hậu quả của việc kinh doanh các ngành nghề bị cấm kinh doanh như thế nào? Quý khách vui lòng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn vấn đề này.
 
 
Có được đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh bị cấm
 
Điều 27 Luật doanh nghiệp 2020 quy định rằng:
 
1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
 
a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật này;
c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.
Vậy những doanh nghiệp thực hiện kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh bị cấm sẽ không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tức là không có quyền được thực hiện hoạt động kinh doanh theo nhu cầu của mình.
 
 
Ngành nghề nào bị cấm đăng ký kinh doanh
 
Theo khoản 6 Luật đầu tư 2020, các ngành, nghề bị cấm kinh doanh bao gồm:
 
a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật đầu tư;
b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật đầu tư;
c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật đầu tư;
d) Kinh doanh mại dâm;
đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;
e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;
g) Kinh doanh pháo nổ;
h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.