Post #25305 - 24/06/2019 10:12:10

ống giấy poster đựng tranh tuber có nắp bịt đầu

Sản xuất ống lõi giấy tuber có nắp sắt 2 đầu

Ống giấy Đường kính 76mm, 5,2cm , 40mm, 30mm, 27mm 

Độ dày ống: 3mm

Độ Dài: 65cm 33cm, 13cm và có thể cắt theo yêu cầu khách hàng .Có nắp kim loại 2 đầu 

Ngoài ra Chuyên sản xuất và cung cấp các loại ống_lõi_giấy: kích thước: phi 13, 25, 27, 30, 40, 52, 76mm... hoặc nhận đặt theo yêu cầu.
chuyên bán ống giấy -- băng dính - màng bọc hàng pe

Đựng được poster lớn nhất khổ 60x84 cm (A1)- Là hầu như tất cả các poster Official đều có kích thước này Đựng được tầm 5 poster khổ lớn

Hotline : 09 11 22 7487