Joined: 18/10/2021

Post #43757 - 23/11/2021 07:16:29

Chẩn trị ho đêm khan ngứa họng qua mạng của người Hàn

Khoa hô hấp và cổ họng của bệnh viện Myongji được chấp thuận điều trị và tư vấn trực tuyến về chứng ho do khan ngứa họng và ho nhiều về đêm cho người Hàn Quốc ở nước ngoài


Ảnh: binhdong.vn

Người Hàn Quốc sống ở các nước Châu Phi hoặc Trung Đông với cơ sở y tế kém hiện có thể nhận các dịch vụ y tế tư vấn về thuốc và cách trị ho do khan ngứa họng qua trực tuyến từ Bệnh viện Myongji ở Goyang, tỉnh Gyeonggi.

Bệnh viện Myongji đã thông báo về chẩn trị ho đêm khan họng vào ngày 15 rằng họ đã nhận được sự chấp thuận của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng cho một 'dịch vụ chăm sóc người bị ho khan qua mạng' cung cấp dịch vụ tư vấn và điều trị sức khỏe hô hấp và cổ họng từ xa cho công dân nước ngoài bị ho do khan ngứa họng thông qua máy tính và điện thoại thông minh.

Dịch vụ này có chức năng tư vấn cho công dân nước ngoài qua điện thoại và video, chẩn đoán tình trạng sức khỏe của người bị ho khan do ngứa họng và cấp đơn thuốc nếu cần thiết. Tuy nhiên, khi xem xét các vấn đề ngoại giao và thương mại, các dịch vụ y tế được giới hạn ở mức độ chẩn trị ho tư vấn thuốc trị ho không xung đột với luật y tế địa phương.

Bệnh viện Myongji mong muốn có thể tư vấn, điều trị, phòng ngừa và phục hồi chức năng một cách hợp pháp cho bệnh tật, hướng dẫn chọn mua thuốc trị ho khan ngứa họng phù hợp và hiệu quả để chăm sóc cuộc sống cho những bệnh nhân mắc bệnh ho khan mãn tính, theo dõi liên tục những bệnh nhân có nguy cơ cao và sự can thiệp của các bác sĩ chuyên khoa về ho khan cũng như ho nhiều về đêm trong trường hợp xuất huyết não, đột quỵ hoặc tim. bắt giữ.

Người thụ hưởng Dịch vụ chăm sóc ảo là những người Hàn Quốc thường bị ho nhiều vì khan ngứa họng hoặc ho đêm lâu năm sống ở Atlanta, Hawaii, Guatemala, Châu Phi / Trung Đông, Indonesia và các quốc gia Thái Bình Dương, nơi một thỏa thuận đã được ký kết thông qua Hiệp hội người Hàn Quốc địa phương.

Giám đốc Kim Jin-goo của Bệnh viện Myongji cho biết, “Virtual Care sẽ giúp ích rất nhiều không chỉ cho những người Hàn Quốc đang phải vật lộn với chứng ho về đêm mà không được điều trị mặc dù đã được xác nhận với COVID-19 ở nước ngoài, mà còn để vận chuyển và điều trị bệnh nhân ho nặng suy hô hấp cần cấp cứu".

Tuy nhiên, về tình hình tỷ lệ sử dụng giường chăm sóc đặc biệt ở khu vực thủ đô đạt 76,4% vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm trước, và số ca ho khan mãn tính thậm chí ho về đêm cần dùng thường xuyên các loại thuốc trị ho khu vực đô thị cũng chiếm 70-80% số ca được xác nhận trên toàn quốc, ông nói, " Nếu hiện tượng này được duy trì trong khu vực đô thị, tình trạng nguy hiểm ở những người ho nhiều về đêm có thể tăng lên. "Chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến nó từ bây giờ," ông nói.

Nguồn: binhdong.vn

Joined: 24/10/2023

Post #330957 - 12/02/2024 06:35:55

Re: Chẩn trị ho đêm khan ngứa họng qua mạng của người Hàn

The reference you've got published is absolutely beneficial. The sites you have referred turned into pleasing. thank you for sharing. 代写assignment

Joined: 22/01/2024

Post #335432 - 16/02/2024 07:53:08

Chẩn trị ho đêm khan ngứa họng qua mạng của người Hàn-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Dive into the digital waves with the perfect companion. Unleash the power of imtoken下载 discreetly waiting for your exploration.

Joined: 22/01/2024

Post #335433 - 16/02/2024 07:53:08

Chẩn trị ho đêm khan ngứa họng qua mạng của người Hàn-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Your digital assets deserve the best guardians. Explore the realm securely with the assistance of imtoken下载 that's ready for your download.

Joined: 22/01/2024

Post #335434 - 16/02/2024 07:53:08

Chẩn trị ho đêm khan ngứa họng qua mạng của người Hàn-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Managing crypto assets feels like an interstellar journey. Embark on this cosmic adventure with the help of imtoken下载 quietly awaiting your command.

Joined: 22/01/2024

Post #335435 - 16/02/2024 07:53:08

Chẩn trị ho đêm khan ngứa họng qua mạng của người Hàn-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Security is the sanctuary for your digital wealth. Discover imtoken下载 creating a fortress for your assets – download it and fortify your wealth.

Joined: 22/01/2024

Post #335436 - 16/02/2024 07:53:08

Chẩn trị ho đêm khan ngứa họng qua mạng của người Hàn-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

In the realm of digital finance, having a silent ally is key. imtoken下载 is here to assist you discreetly – download it now.

Joined: 22/01/2024

Post #335437 - 16/02/2024 07:53:08

Chẩn trị ho đêm khan ngứa họng qua mạng của người Hàn-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Explore the enchanted garden of crypto fortunes with imtoken下载. Unlock the magic gate to the digital world discreetly – your journey begins with a download.

Joined: 22/01/2024

Post #335438 - 16/02/2024 07:53:08

Chẩn trị ho đêm khan ngứa họng qua mạng của người Hàn-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Secure your cryptocurrency in a haven. imtoken下载 is quietly waiting to transform your digital experience – download it now and experience the magic.

Joined: 22/01/2024

Post #335439 - 16/02/2024 07:53:08

Chẩn trị ho đêm khan ngứa họng qua mạng của người Hàn-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

In this digital age, we all need a reliable guiding star. imtoken下载 could be your guiding light, subtly leading you forward. Ready to give it a try?

Joined: 22/01/2024

Post #335440 - 16/02/2024 07:53:08

Chẩn trị ho đêm khan ngứa họng qua mạng của người Hàn-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

For digital adventurers, an essential tool is imtoken下载. It’s the steadfast companion you need for your digital journey – download and explore.

Joined: 22/01/2024

Post #335441 - 16/02/2024 07:53:08

Chẩn trị ho đêm khan ngứa họng qua mạng của người Hàn-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Every digital interaction is worth cherishing. imtoken下载 acts as your digital chronicle, subtly capturing the essence of each moment.

Joined: 22/01/2024

Post #335442 - 16/02/2024 07:53:08

Chẩn trị ho đêm khan ngứa họng qua mạng của người Hàn-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Unleash the potential of your digital journey with MetaMask下载 silently empowering every step. Ready to experience the unseen?

Joined: 22/01/2024

Post #335443 - 16/02/2024 07:53:08

Chẩn trị ho đêm khan ngứa họng qua mạng của người Hàn-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Your digital assets deserve silent guardians. Discover the power of MetaMask下载 waiting to secure your treasures. Download the mystery.

Joined: 22/01/2024

Post #335444 - 16/02/2024 07:53:09

Chẩn trị ho đêm khan ngứa họng qua mạng của người Hàn-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Experience a symphony of security for your digital assets. MetaMask下载 is orchestrating the perfect harmony – join the symphony with a discreet download.

Design by Giá rẻ 24h.