Post #10682 - 06/10/2017 09:20:37

Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ.


ĐỊA CHỈ: 19/1A, GIA KIỆM, THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI ( ĐỐI DIỆN NHÀ THỜ KIM THƯỢNG ) CÁCH NGÃ 3 DẦU GIÂY 8KM VỀ HƯỚNG ĐÀ LẠT.
ĐT: 0908.668.624 - A.KHƯƠNG (viber - zalo - tango)
AE lưu ý : MÌNH CHỈ NHẬN ĐIỆN THOẠI TỪ 20H TỐI !
Topic cập thường xuyên, có thể ghé thăm qua FaceBook của mình : Khuong Bao.

Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ.
Facebook: http://www.facebook.com/khuong.bao.98
Email: [email protected]

  1. Địa chỉ giao dịch: Ngân hàng SHB, phòng giao dịch Gia Kiệm - CN Đồng Nai
  2. Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hà Thanh
  3. Số tài khoản: 100.323.4791
Hoặc
  1. Địa chỉ giao dịch: Ngân hàng Sacombank, phòng giao dịch Gia Kiệm - CN Đồng Nai
  2. Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thanh Kiều
  3. Số tài khoản: 0500.3441.5894
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 1 Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 2
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 3
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 4
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 5
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 6
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 7
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 8
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 9

---------- updated 28/06/2017 ---->> GÀ THAM KHẢO ----> GÍA BÁN

Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 10
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 11
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 12
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 13
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 14
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 15
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 16
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 17
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 18
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 19
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 20
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 21
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 22
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 23
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 24
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 25
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 26
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 27
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 28
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 29
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 30
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 31
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 32
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 33
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 34
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 35
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 36
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 37
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 38
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 39
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 40
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 41
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 42
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 43
Trại gà Duy Khương - Cung cấp gà Butcher, Asil, Jap, Mỹ. - 44