Joined: 22/03/2022

Post #50088 - 07/05/2022 02:24:14

Tuyển dụng thủy thủ lương cao

Tuyển dụng thủy thủtuyển dụng thủy thủ trưởng làm việc trên tàu đi biển. Đảm bảo việc làm ổn định, thủy thủ lương cao, chế độ phúc lợi tốt.

Thủy thủ là một thuyền viên làm việc trên tàu biển. Một phần của thủy thủ có thể làm việc trong bất kỳ các lĩnh vực khác nhau nào có liên quan đến hoạt động và bảo dưỡng tàu.

Vị trí tuyển dụng:

Tuyển dụng BSN, việc làm thủy thủ trưởng

Tuyển dụng AB thủy thủ kinh nghiệm

+ Tuyển dụng thủy thủ viên, thủy thủ OS

Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động tàu biển.

Xem chi tiết thông tin tuyển dụng vị trí: Thủy thủ lương cao

 

#thủy_thủ_lương_cao,


Design by Giá rẻ 24h.