Post #4046 - 12/09/2017 12:45:35

Soundcard Digidesign 003 Rack Digital Recorder


ông anh lên đời cần bán
+ Digidesign 003 Rack Digital Recorder
Tình trạng : như mới vì dùng trong phòng máy lạnh, fullbox
hoạt động tốt

Soundcard Digidesign 003 Rack Digital RecorderSoundcard Digidesign 003 Rack Digital Recorder - 1Soundcard Digidesign 003 Rack Digital Recorder - 2Soundcard Digidesign 003 Rack Digital Recorder - 3Soundcard Digidesign 003 Rack Digital Recorder - 4