Post #49855 - 28/04/2022 08:50:10

Website quản lý dạy trực tuyến

Website quản lý dạy trực tuyến quản lý toàn bộ hệ thống học viên của trung tâm, Hỗ trợ cho phép live stream. Quản lý học viên đăng ký, Lịch giảng của Giáo Viên.
 

Website quản lý dạy trực tuyến quản lý toàn bộ hệ thống học viên của trung tâm, Hỗ trợ cho phép live stream. Quản lý học viên đăng ký, Lịch giảng của Giáo Viên. 

Wbsite dạy học trực tuyến được thiết kế nhằm quản lý tổng thể cho trường học, trung tâm, cho phép giáo viên bên ngoài đăng ký thành viên giảng dạy. Tạo ra các khóa học trong danh sách các nhóm khóa học do quản trị website tổ chức. Vinasoft thiết kế Web chuẩn SEO theo tiêu chuẩn của Google bằng hệ thống SEOQuake

CÔNG TY THIẾT KẾ PHẦN MÊM VINASOFT
Địa chỉ 1: 145 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện Thoại: 0977 113 950 - 0904 050 003

Email: [email protected]